Příkazový řádek Windows

Autor: Servic-PC <pc.it@tiscali.cz>, Téma: Windows X, Zdroj: http://vasservispc.cz, Vydáno dne: 19. 03. 2011

Příkazový řádek známe z dob MS DOS nebo Linuxu, ale můžeme ho spustit i z Windows do verze XP příkazem cmd přes nabídku Start a následně spustit. V případě Windows 7 a Vista vyčkáme, až se nám vyhledá zástupce pro příkaz cmd, který bude pravděpodobně pro správnou funkci vyžadovat spuštění, jako správce-učiníte tak pravým tlačítkem myši a vyberete funkci spustit jako správce. Další možností jak ve Windows spustit příkazový řádek je možnost při startu Windows přidržet klávesu F8 a vybrat spuštění s příkazovým řádkem.


Příkazy pro příkazový řádek
 
Práce se složkou:
MD C:\Pokus-tento příkaz vytvoří v kořenovém adresáři disku C: adresář Pokus
MD Pokus- tento příkaz vytvoří v pracovním adresáři disku C: adresář Pokus
DIR-zobrazí obsah aktuální složky
DIR C:\ATI-zobrazí obsah konkrétní složky
DIR /D-zobrazí podadresář v aktuálním umístění
DIR m*-zobrazí všechny položky písmenem začínajícím na m v aktuální složce
DIR /w-výpis běžného adresáře
DIR /p-výpis adresáře se pozastaví,  vždy po zobrazení jedné strany
DIR C: /o-s-vypíše seznam souborů na disku seřazených podle velikosti souborů
CD ..-přepnutí do nadřazené složky
MKDIR pokus-vytvoření nové složky v aktuálním umístění, je možné zadat i celou cestu
CD C:\ATI\Support-přepne do konkrétní složky
CD 8.43-přepne do konkrétní podsložky, kdy složka 8.43 je umístěna ve složce Support
 
Kopírování:
COPY pokus.txt pokus1.txt-kopírování souboru pokus.txt do souboru pokus1.txt
COPY pokus.txt C:\ATI\pokus.txt-kopírování souboru do konkrétní složky
COPY *.txt pokus.txt-kopírování všech souborů s příponou .txt z běžného adresáře do jediného souboru pokus.txt
MOVE pokus.txt C:\ATI\pokus.txt-přesune soubor do konkrétní složky
 
Mazání:
DEL pokus.txt-vymaže soubor pokus.txt
DEL C:\ATI\pokus.txt-smazání souboru v konkrétní složce
 
Práce s diskem:
CONVERT C:/FS:NTFS-převod souborového systému FAT32 na NTFS
CHKDSK C:-kokntrola integrity souborového systému na disku C
CHKDSK/R C:-vyhledá a opraví vadné sektory
CHKDSK/F C:-opraví nalezené chyby
CHKDSK/X C:-vynutí odpojení svazku
CHKDSK/V C:-podrobný výpis nástroje chkdsk
V případě přepínače F budou automaticky spuštěny přepínače R a X.
FORMAT C:-zformátuje uvedenou jednotku tedy C:
FORMAT C:/FS:NTFS-zformátuje uvedenou jednotku na souborový systém NTFS
FORMAT C:/Q-provede zrychlené formátování
FSUTIL-příkaz, který zobrazí seznam parametrů, které lze k tomuto příkazu doplnit
FSUTIL FSINFO-zobrazí přehled parametrů o diskových jednotkách
FSUTI FSINFO NTFSINFO C:-zobrazí informace o NTFS disku
 
Jiné příkazy:
TASKLIST /Fo Csv-vypíše seznam spuštěných procesů (PID apod.)
TASKLIST /Svc>>procesy.txt-vytvoří soubor do pracovní složky s běžícími procesy (PID apod.)
TASKLIST /m-výpis knihoven ke spuštěným programům
TASKLIST /pid 3333-ukončení procesu s pid 3333